Liên hệ

NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN MỸ KHÊ
Địa chỉ: Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Tel: (0255) 3 677 999 - (0255) 3 843 316
Hotline: 0869 366 777
Email: salesquangngaitourist@gmail.com
Website: www.mykheresort.com.vn© 2017 . All Rights Reserved | Design by VTM-IT

   (0255) 3 677 999 - 3 843 316 - Hotline : 0869 366 777 - 0869 366 777